Adviesburo Hogers, kennis van kwaliteit!


Adviesburo Hogers is een buro dat zich kenmerkt als pragmatisch, flexibel, klantgericht en innovatief. Het buro richt zich op de totale markt op het gebied van arbeidsveiligheid en kwaliteit (ISO-900x) met een pakket aan ondersteunende activiteiten op het gebied van opleidingen, advisering, begeleiding en auditing.

Hoewel ons buro niet groot is, maken wij gebruik van een zorgvuldig geselecteerde groep freelance medewerkers die opereren volgens het drieledig concept "ervaring, deskundigheid en klantgerichtheid".

Klanten die al van onze diensten gebruik hebben gemaakt zijn onder andere productiebedrijven, distributiecentra, aannemingsbedrijven en bedrijven in verwante sectoren zoals loonbedrijven en installatiebedrijven. Onze ervaring strekt zich overigens niet alleen tot begeleiding, werkplekinspecties, toolboxmeetings en taakgerichte opleidingen.


Een klant is de gewichtigste bezoeker op het erf van onze instelling.

Hij is niet van ons afhankelijk, wij zijn afhankelijk van hem.

Hij is geen onderbreking van ons werk, maar het doel ervan.

Hij is geen buitenstaander, maar deel uitmakend van onze "business"

We bewijzen hem geen gunst door hem van dienst te zijn, hij bewijst die ons,
door ons de gelegenheid te bieden tot dienstverlening.